TONE / MUSIK FOR DE SMÅ (0 år-1. kl.)

MUSIK FOR DE SMÅ

En hverdag med sang og musik giver glæde og energi.

Børn, der beskæftiger sig med musik, styrker samtidig deres generelle indlæringsevne, bevæger sig og knytter nye venskaber.

Kulturskibet tilbyder en række undervisningstilbud til børn allerede fra er helt små. Aktiviteterne danner et godt fundament for børnenes videre udvikling og skaber samtidig grobund for en god start på Kulturskibets linjer - TONE, BILLEDE, KROP og ORD.

 

 

 

 

 

 

Musik og Kulturskolen Kerteminde | Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 17 65 | kulturskibet@kerteminde.dk