INFO / ALT OM UNDERVISNING / Information og regler
INFORMATION OG REGLER
 
Optagelse og venteliste
Når du har tilmeldt/gentilmeldt dig selv eller dit barn Kulturskibet, modtager du en bekræftelse på tilmeldingen pr. E-mail.
 
Ved rettidig gentilmelding er du sikret en plads på den valgte undervisningsaktivitet.
 
Nye elever, der tilmelder sig et fag, hvor der ikke er ledige pladser, bliver sat på venteliste.

Prøvetid og binding
For nye elever:
Nye elever er betalingsmæssigt bundet af en prøvetid på 2 måneder.
Efter de 2 måneder er man forpligtet til at betale for hele sæsonen, medmindre en elev fra ventelisten kan overtage pladsen.
Ønsker eleven ikke at fortsætte efter prøvetiden, skal kontoret have skriftlig besked senest en måned før prøvetiden udløber.
 
 
For gentilmeldte elever:
Gentilmeldte elever fra forrige sæson er betalingsmæssigt bundet for igangværende rate plus efterfølgende rate.
 
Betaling
Det er Kerteminde Kommune, der udsteder girokort til betaling og sender evt. opkrævningsgebyr ved manglende betaling. Opkrævningen bliver sendt til din E-boks. 

Udmeldelse
Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen (se dog reglen om prøvetid)
 
Hvis tvingende grunde (fx langvarig sygdom, flytning fra kommunen, m.m.) gør en udmeldelse nødvendig, kan der efter aftale med kontoret laves en udmelding. Kulturskibet kan stille krav om lægeerklæring i tilfælde af sygdom.
 
Udmeldelse skal altid ske skriftligt pr. mail til Kulturskibets kontor. Udmeldelse til ens lærer er aldrig gældende.

Aflysning
Hvis en lærer er nødsaget til at aflyse en undervisningsgang, bliver lektionen efterlæst.
 
Aflysning p.g.a. kortvarig sygdom efterlæses ikke. Hvis en lærer er syg mere end tre gange på en sæson, bliver der ydet reduktion i kontingentbetalingen. Ved langvarig sygdom, barsel m.m. bliver undervisningen læst af en vikar.

Afbud fra elev – husk at give læreren besked!
Hvis eleven er forhindret i at deltage i undervisningen, skal dette meldes direkte til læreren pr. SMS. Lærernes mobilnumre ses her. Der ydes ikke reduktion for elevfravær.
 
Leje af instrument
Kulturskibet har et antal instrumenter til rådighed for udlejning. Se Leje af instrument for mere information.

Ekstra udgifter
Elever skal regne med mindre ekstraudgifter til fx noder. Der kan også være udgifter til transport, stævneafgifter m.m.
 
Fotografering og video
I forbindelse med Kulturskibets undervisning, koncerter, forestillinger og lignende bliver der taget billeder og video. Kulturskibet forholder sig ret til at bruge billeder/film på hjemmeside, facebook, m.m. Hvis du ikke ønsker, at billeder/film af dig selv eller dit barn offentliggøres, skal du sende en mail til kulturskibet@kerteminde.dk.

Beskeder pr. SMS og e-mail
Kulturskibet sender beskeder til elever og forældre pr. SMS og e-mail. Det er derfor vigtigt, at I altid sørger for at holde Kulturskibets kontor opdateret med korrekte kontaktoplysninger.
Musik og Kulturskolen Kerteminde | Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 17 65 | kulturskibet@kerteminde.dk